Máriagyűdi Boldogasszony-kegytemplom

A Máriagyűdi Kegyhely hosszú évszázadok óta ad vigasztalást a testi-lelki gyógyulásra váró zarándokoknak, akik évről évre hitük kifejezéseként látogatnak el a Szűzanya lábához, s közbenjárását kérve adnak hálát Isten oltalmáért. Eleink a súlyos terheket hozó nehéz időkben a kegyhely csodájából merítettek erőt és hitet. A 18. század első harmadában Gyűd már nagy jelentőségű kegyhellyé válik – főképp 1737-38-as pestisjárvány idején érkezik ide nagyszámú hívő fogadalmi körmenetben a környékbeli településekről. Ezt követően létesül a ferences rendház, és magát a templomot is kibővítik. Ugyanakkor az évkönyvek tanúsága szerint a csodás gyógyulások folytatódnak: 1723 és1799 között 302 esetet jegyeztek föl.
További részletek:
http://www.mariagyud.hu/